Psychomotorický vývin dieťatka po narodení

S akým svalovým napätím sa dieťatko rodí? Ako ho stimulovať, aby prosperovalo? Čím nedráždiť nervový systém? V článku sa dozviete, ako sa dieťatko vyvíja prvé tri mesiace od narodenia z pohľadu pozície tela a schopnosti vnímať okolité prostredie.

Je mnoho odborných článkov na túto tému, no zmyslom tohto je pokúsiť sa laicky vysvetliť prvý trimenon- trimester po pôrode z pohľadu funkcií psychomotoriky. Donosený novorodenec (38-42TT) je hypertonický s flexiou končatín. Dieťa je citlivé na ostré zvuky, svetlo, pohyby. Citlivosť sa prejaví aktiváciou niektorých z vrodených reflexov dieťatka. Krátko po pôrode ako aj na preventívnych prehliadkach u pediatra sa vývin pohybovej sústavy hodnotí v 4 bodoch: svalové napätie, nepodmienené reflexy, reaktivita na stimul a spontánna hybnosť. Úlohou rodičov by malo byť pomôcť dieťatku s adaptáciou na nové životné prostredie a sledovanie neštandardného správania.

Svalové napätie

Dieťatko sa rodí s flekčnou hypertoniou. V praxi to znamená, že telo je napäté a končatiny väčšinu času pokrčené. Z tohto predpokladu by mala vychádzať aj starostlivosť rodičov o novorodenca. Cieľ je s telom dieťatka manipulovať jemne, no pevne. Pridŕžať hlavičku bez vykrivovania a záklonu pri dvíhaní a ukladaní. Pri manipulácii kladieme dôraz na symetriu pohybov. Vyvarujte sa preferovaniu jednej ruky na dvíhanie dieťatka, ukladaniu na jeden bok k spánku, polohovaniu na rovnakú stranu  voči oknu v izbe. Striedajte strany na polohovanie dieťaka, rotujte ho v postieľke o 180 stupňov každých pár dní, striedajte ruky pri nosení v náručí. 

Nepodmienené reflexy

Dieťatko má limitovanú pohybovú zručnosť, no na prežitie je vybavené niekoľkými reflexami – sací reflex, plaziaci reflex, úchopový reflex, Moorov úľakový reflex a podobne. Pri správnej starostlivosti ich dieťatko používa minimálne. Ak spozorujete, že dieťatko reflexy často využíva, je to signál, že je potrebné niečo zmeniť.  Úlohou rodiča nie je  stimulovať tieto reflexy, naopak cieľom je ich postupné zaniknutie, väčšinou do 4 mesiaca veku dieťatka a ich nahradenie vedomým pohybom  / zručnosťou.

Reaktivita na stimul

Pediater robí stimulačné vyšetrenia, ktoré mu pomáhajú odsledovať odchýlky vo vývoji dieťatka, prípadne signalizujú neurologickú poruchu. Neopakujte tieto cvičenia s dieťatkom doma, i keď šikovnosť dieťatka prekvapí a láka vyskúšať to tiež. Rodičia často skúšajú chôdzový automatizmus (stavanie na nohy a stimulovanie chôdze), prípadne ťahajú dieťatko do sedu za ručičky. Tieto neopatrné hry však nežiadúco stimulujú vrodené reflexy a dráždia CNS (centrálnu nervovú sústavu) dieťatka.

Spontánna hybnosť

Počas prvých troch mesiacov je cieľom zbaviť sa hypertonu, čo znamená, že dieťatko postupne v ľahu na chrbte uvoľní ruky, rozovrie dlane a vystrie nôžky. Koncom tretieho mesiaca dieťa v polohe na chrbte dvíha a pokladá nohy. Otáča sa za zvukmi, usmieva sa na známe tváre a obracia hlavu pri pohľade za nimi. Načahuje sa za predmetmi. Aby sa správne rozvíjalo, je žiaduce podporiť ho správnou manipuláciou a nosením. Dieťatko potrebuje polohu tzv. klbôčka s oporou hlavičky pri odpočinku a vodorovnú polohu na chrbte v bdelom stave. Nevystavujte dieťa ostrejšiemu svetlu alebo zvuku, v takom prostredí sa nevie uvoľniť a reaguje úľakom alebo strhnutím sa. Pokojný hlas, monotónne zvuky a tlmené svetlo naopak uvoľňujú napätie tela.

Príliš napäté dieťatko nebude napredovať v zručnostiach. Na kontrole u pediatra sa v troch mesiacoch testuje schopnosť pásť koníky – poloha na brušku, zdvihnutý hrudník s oporou o predlaktia a rozovreté dlane a fixovaný pohľad na predmet. Aby to vaše dieťatko zvládlo, potrebuje sa dostatočne uvoľniť z flekčnej hypertonie.

AKO STIMULOVAŤ NOVORODENCA SPRÁVNE

Dieťa nepotrebuje vymoženosti dnešnej doby, potrebuje byť mojkané, nosené, potrebuje počuť hlasy a cítiť vône rodičov, vidieť ich úsmevy a pokojné správanie. Nedávajte dieťatku do 3 mesiacov hračky, veľa sa mu prihovárajte pokojným hlasom a dotýkajte teplými jemnými rukami na holú pokožku. Manipulujte nežne a pevne, s ohľadom na bezpečie – podopierajte hlavičku a noste väčšinou v klbôčku. Vyvarujte sa ostrému svetlu, hlasným a prudkým zvukom. Želám vám krásne láskyplné chvíle s vašim dieťatkom.

Ak potrebujete poradiť alebo posmeliť v manipulácii s novorodencom, som vám k dispozícii.