Pôrod začína, keď je dieťatko pripravené prísť na svet a žene vyšle signál. Jej telo spustí pôrodný proces v podobe pravidelne sa opakujúcich kontrakcií. Nie vždy sú okolnosti začiatku pôrodu takto jednoznačné. Ak je žena v termíne a pôrod nepostupuje, prípadne sa jedná o ženu prenášajúcu, pristupuje sa k vyvolávaniu pôrodu. Intenzita prežívania pôrodnej bolesti je pri prirodzene rozbehnutom pôrode nižšia ako pri vyvolanom pôrode, hoci obidva sa môžu pre ženu skončiť ako vaginálne pôrody. V obidvoch prípadoch môže vhodná poloha pri predýchavaní kontrakcií zmierniť intenzitu prežitku. Pri medicínsky vyvolávanom pôrode je však oveľa ťažšie preferovanú polohu v nemocnici docieliť. Dôvodom je častejšie vyšetrovanie a monitoring rodiacej ženy a jej dieťatka zdravotným personálom v polohách, ktoré považujú za bezpečné. Vo väčšine prípadov však zdravotníkmi určené polohy nie sú vyhovujúce pre rodiacu ženu. Môžu skomplikovať fyziologický priebeh pôrodu a zvyšujú riziko ďalších medicínskych zásahov do pôrodného procesu. Preto je veľmi dôležité, aby rodiaca žena komunikovala s personálom ohľadom svojich potrieb pri výbere polohy. Ideálne je prezistiť si možnosti vami zvolenej pôrodnice vopred.

Pôrodnice často na svojich stránkách  informujú ženy o slobode výberu pôrodnej polohy. Tieto informácie sú však veľmi zavádzajúce, pretože mnohé nemocnice ponúkajú voľnosť pohybu počas prvej doby pôrodnej, kedy sa žena otvára, no dieťatko sa ešte nerodí. Je len zopár pôrodníc na Slovensku, kde je ženou zvolená poloha akceptovaná v druhej dobe pôrodnej. Zväčša sa využíva pasívny polosed/poloľah na pôrodníckom kresle s nohami rozovretými a umiestnenými na operadlách. Tento článok sa venuje využitiu polôh v prvej a druhej dobe pôrodnej. Dozviete sa, ako si pomôcť pri zlom naliehaní dieťatka do pôrodných ciest, čo robiť keď bolesť vystreľuje do konkrétneho miesta, alebo ako urýchliť či spomaliť pôrod dieťatka.

Pôrod a jeho priebeh sa nedá naplánovať. Existujú však určité súvislosti s polohou dieťatka v maternici a výberom polohy pri pôrode. Ženu telo intuitívne navedie do polohy, ktorá má zmierniť pôrodné bolesti a zamedziť poraneniam ženy či dieťatka. Pri pôrode dieťatko prechádza rôznymi úrovňami pôrodných ciest a jeho hlava pôsobí na mäkké tkanivá, ako aj na kosti panvy.

Vplyv polohy na mäkké tkanivá pôrodných ciest

Naliehanie dieťatka pôsobí na mäkké tkanivá svalov, pričom ich rozvoľňuje. Najprv musí prejsť krčkom maternice, je to akoby si prevliekalo cez hlavičku rolák. Keď máte nový sveter, môže to ísť pomalšie ako pri niekoľkonásobnom prevliekaní cez hlavu. Tiež nie je jedno, akou plochou hlavičky dieťatko cez krček prechádza. Najľahšie to ide cez záhlavie, čiže najmenší obvod hlavičky. Obrázok nižšie ukazuje najideálnejšie uloženie hlavičky dieťaťa vo väzbe k prechodu pôrodnými cestami.

Zdroj: http://www.internethospital.net/huseijiku2.gif

Rozlišujeme 4 základné uloženia dieťatka hlavičkou dolu. Predné ľavé, predné pravé, zadné ľavé a zadné pravé postavenie. Umožnením polohovania ženy už v prvej dobe pôrodnej vieme pomôcť polohovaniu dieťatka tak, aby malo možnosť nasmerovať sa záhlavím do krčka maternice. Väčšinou ženy intuitívne cítia, aká poloha im je príjemná a zmierňuje tlaky v oblasti lonovej kosti, krížov, či v pošve. To práve súvisí s uložením dieťatka v maternici v jednej zo spomínaných polôh. Zamedzením tejto možnosti pohybu má dieťatko oveľa ťažšiu úlohu prejsť na svet. Týmto vlastne vieme vysvetliť intenzívne pôrodné bolesti v lekármi určených polohách, obzvlášť pri polohe na chrbte kvôli vyšetreniam ako CTG monitor alebo vaginálna kontrola, či po podaní epidurálnej analgézie. Okrem iného, dlhodobý pobyt na chrbte pre rodiacu ženu prináša aj iné úskalia v podobe zhoršeného okysličenia krvi a jej prívodu do placenty, antigravitačnému pôsobeniu síl na dieťatko a ženské orgány, ako uvádza WHO vo svojich štúdiách.

Vplyv polohy na pevné kosti panvy

Ďalšou úrovňou je kostnatá časť panvy, ktorá má spravidla elipsovitý tvar pretiahnutý do strán. Dieťatko tak potrebuje rotovať, pričom prvá rotuje hlavička a k nej sa pridáva telíčko dieťatka. Rotačné pohyby sú nasledovné: dieťatko vstupuje do pôrodných ciest predklonenou hlavičkou, následne rotuje záhlavím dopredu (opiera sa temenom o lonovú kosť), tam spraví záklon a hlavičkou sa vracia späť do boku. Dieťatko má schopnosť a silu prejsť týmto procesom, ak mu je umožnený dostatok času, žena mu pomáha polohovaním tak, aby ho podporila gravitáciou a ťažiskom do správnej rotácie. Ako rodiaca žena nemusíte poznať anatómiu a fyzické procesy. Vašou úlohou je spolupracovať s intuíciou a dieťatku pomáhať tak, ako si to prostredníctvom vášho tela žiada.

Polohy a ich prínosy

Ľah na chrbte

Pozor, nemyslím tým dnes väčšinovo využívanú pôrodnícku polohu, ale ľah na chrbte s kolenami pri ramenách.

Pomáha pri situáciach, kedy je hlava dieťatka “zaseknutá” pod lonovou kosťou, spravidla účinná pri zadnom postavení dieťatka v maternici. V tejto polohe by mal zdravotný personál pomôcť s ochrannou hrádze teplým obkladom, aby nedošlo k poraneniu, alebo aby sa zminimalizovalo.

Poloha na boku

Je to dobrý kompromis k lekármi obľúbenej polohe na chrbte.  Je fajn, keď vám pri tejto polohe niekto podrží hornú nohu nadvihnutú tak, aby sa otvoril panvový vchod. Táto poloha je síce antigravitačná, ale tým, že kríže a kostrč nie sú utlačené, nohy sú pohyblivé, viete pracovať s kostnatou časťou panvy a rozširovať priestor pre hlavu dieťatka. Taktiež sa poloha dá využiť na podanie epidurálnej analgézie. Pre ženy nie je únavná, nie je pri nej veľký tlak na hrádzu, ani na konečník, je však potrebná súčinnosti osoby, ktorá mamičke nohu podrží.

Koleno prsná poloha

Žena má opretý hrudník o vankúše tak, aby hlava a paže boli uložené na podložke, ale aby ženu netlačili. Panva je vyššie ako horná časť tela. Žena kľačí na kolenách v predklone.

Poloha vhodná pri nesprávnom naliehaní hlavičky v panve, vtedy je touto polohou možné bábätko vrátiť o kúsok späť a ono sa môže pokúsiť o správne nasmerovanie v osi pôrodných ciest.

Taktiež ju využite pri príliš silnom tlaku v pôrodných cestách ako prevencia proti opuchu a silnému krvácaniu, alebo pri prepadnutom pupočníku.

Poloha v predklone v stoji alebo na štyroch

Pomáha pri vyššom tlaku na chrbticu v zadnom postavení dieťatka, odľahčuje chrbát miernym preklopením bruška dopredu. Tieto polohy dovoľujú ženám ostať v pohybe – nemusia byť statické, pričom často žena pridáva krúživé pohyby v panve, čím pomáha dieťatku pri zostúpení panvou. Či už žena stojí , kľačí na podložke, opiera sa o partnera, všetko sú to variácie prispôsobené okolnostami, v ktorých žena rodí

Vertikálna poloha

Patrí sem klasický stoj s oporou alebo bez. Poloha určená pre využitie gravitácie, zintenzívňuje potrebu tlačenia, dieťatku pomáhate aktívne zostúpiť pôrodnými cestami. Pri zavesení sa o oporný bod viete maximalizovať uvoľnenie panvy.

Pri kratšej pupočníkovej šnúre skúste podrep ako alternatívu k tejto polohe.

Pri asymetrickom zostúpení hlavičky/asynklitisme vyskúšajte bočné nakročenie do strany, v ktorej asymetria je.